مقدمه:در روزگار ما همه ملتها و با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته و يا در حال پيشرفت به مساله برنامه ريزي و اصلاحات آموزشي با توجه به آخرين روشهاي آموزشي و فني و پيشرفتهاي علمي جهان توجه خاص دارند اين توجه تقريبا فراگير و جهاني است و نسبت به ديگر فعاليت هاي اجتماعي از اولويت خاص برخوردار است . 

در حال حاضر تعداد زيادي آموزش و موسسه ي آموزشي سرتاسر جهان وجود دارد که گروه آموزش و پرورش است که تقريبا بسيار زياد است.
تعريف آموزش و پرورش تطبيقي هدفهاي و کاربردهاي پژوهش تطبيقي در آموزش و پرورش


- تعريف آموزش و پرورش تطبيقي:


تطبيق و مقايسه به عملي اطلاق مي شود که در آن دو يا چند پديده را در کنار هم قرار داده به منظور يافتن وجوه اختلاف و تشابه آنها را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

اصولا در زندگي روزمره بدون کار تطبيق و مقايسه نمي توان تصميمي اتخاذ نمود و راه و روشي براي حل و فصل رضايت بخش امور انتخاب کرد.

مثلا زماني  که يک کالاي خاص را از ميان انواع مشابه آن براي خريد بر ميگزينيم و يا از ميان انواع مشابه برميگزينيم و يا از ميان چند رشته. رشته تحصيلي خويش را انتخاب مي کنيم و يا از بين چندين شيوه ي اداره ي امور موسسات آموزشي کار يک موسسه را بر ساير موسسات  آموزشي ترجيح مي دهيم در تمامي اين موارد به نوعي مقايسه و تطبيق مبادرت ورزيده ايم که به اعتقاد خود به گزينش اصلح منتهي شده است.

در حيطه آموزش و پرورش اين مقايسه يا تطبيق مي توان بين رويدادهاي آموزشي در داخل يک نظام آموزش و تربيتي با نظامهاي تربيتي کشورهاي ديگر مقايسه شود.


بدين سان آموزش و پرورش تطبيقي را مي توان چنين تعريف کرد:


 آموزش و پرورش تطبيقي ترجمه اصطلاح( Comparative Education )  است و به دانش اطلاق مي شود که موضوع ان شناسايي و تحليل و مقايسه شباهتها در تفاوت ها پديده ي تربيتي در داخل يک نظام آموزش و يا....


بين نظام هاي آموزش و پرورش کشورهاي مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعي مذهبي اقتصادي سياسي موثر در تشکيل و پيدايش آنها است.


-  اهداف و کاربرد مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي در زمينه آموزش و پرورش

اصولا بررسيهاي تطبيقي در حوزه ي آموزش و پرورش در جهت تحقيق هدفها ذيل انجام ميشود:

 1- کشف حقايق و مسائل تربيتي کشور خويش از طريق تمايل و شناخت مسائل نظام هاي آموزشي اي کشورهاي ديگر.

2-ارزيابي مبتني بر واقعيت نگري و پرهيز از خود شيفتگي فرهنگي منعبث از قوم گرايي ايدئولوژي و تمايلات ناسيوناليستي  افراطي

3-برنامه ريزي

4- برقراري توسعه روابط فرهنگي بين کشورهاي مختلف جهان در جهت وحدت و ايجاد صلح و دوستي و تفاهم بين انسانهاست.

5- معرفي و نوآوريهاي آموزشي

6- شناخت مسائل جهاني آموزش و پرورش
دوره ي توجه به نظام آموزش پرورش به عنوان يک نهاد اجتماعي


ميشل سدلر که يکي از نظر پردازان صاحب نام در زمينه ي اموزش و پرورش تطبيقي به حساب مي آيد. با انتشار مقاله اي کوتاه در سال 1900تحت عنوان (چگونه و به چه ميزاني مي توان از تجارب علمي کشورهاي ديگر در زمينه آموزش و پرورش بهره گرفت)فصل جديدي را به روي مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي گشود.

شيوه ي تجزيه و تحليل مسائل مورد بحث سدلر از جامعيت خاصي برخوردار بود.او نظامهاي آموزش و پرورش را مولود دسته اي از عوامل و نيروهاي اجتماعي و تاريخي قابل تشخيص مي داند و اعتقاد دارد مطالعه و بررسي مدارس به عنوان نهاد اجتماعي و تاريخي قابل تشخيص مي داند و اعتقاد دارد مطالعه و بررسي مدارس به عنوان نهاد اجتماعي که خود لاينفك  جامعه اي است که آن را در بر گرفته بدون در نظر گرفتن نهاد هاي ديگر اجتماعي که در شکل دادن و رشد و توسعه مدارس و آموزشگاه هاي جامعه نقش حياتي را ايفا کرده اند لذا امري غير ممکن است و کار محققي که مدارس را بدون در نظر گرفتن نيروها و عوامل موثر در آنها مورد بررسي قرار مي دهد و به مجموع عوامل فرهنگي و زمينه و محيط حاکم در جامعه توجه نداشته باشد از اعتبار و صحت برخوردار نيست.

درصد توزيع هزينه هاي آموزش و پرورش

كليه مدارس دولتي ابتدايي و متوسطه 61 درصد

 


آموزش و پرورش


آموزش و پرورش يک فرايند طولاني و مستمر است که مي توان گفت با تولد آغاز و با مرگ پايان مي يابد. اما آموزش رسمي با ورود به مدرسه شروع مي شود و افراد به صورت گام به گام سير صعودي را طي مي کنند. در اين راه مطالب هر پايه مقدمه اي براي پايه بعدي و پله دوم نيز مکمل پايه قبل است ضمن اين است که خود نيز مقدمه اي براي پايه بالاتر به حساب مي آيد.

 اما اين مسير هميشه به راحتي پيموده نمي شود و يا حتي باعث مي شوند آنها را از مسير خود منحرف سازند و در نتيجه آن گونه که برنامه ريزان تعليم و تربيت و خانواده ها و خود فرد اتنظار دارند نمي توانند در مدت زمان معين و از قبيل پيش بيني شده پايه هاي تحصيلي را با موفقيت پشت سر بگذارند. 

يکي از عوامل عدم موفقيت تحصيلي دانش آموزان وجود اختلافات يادگيري در آنان است. که منجر به افت تحصيلي کاهش عزت نفس و ترک تحصيل آن خواهد شد و لطمان جبران ناپذيري از نظر رواني و اقتصادي به کودک و خانواده و نظام آموزشي و پرورش کشور خواهد کرد.

                                                                                                          (مراد بيرانوند )

کارشناس مشاوره عمومي سازمان آموزش پرورش استان خوزستان

علل شکست اين کودکان در امر يادگيري:


                                 الف  : فقدان انگيزش کافي

ب: فقدان توجه ودقت

ج:دقت بيش از اندازه به جزيي از کل

د: فقدان هماهنگي لازم در حرکات

ه:جنب و جوش بيش از حد (بيش فعال)

و: وراثت و مسايل ژنتيکي 

ز:مشکلات بيوشيميايي

ح:عدم تعادل هورموني

با توجه به نکات ياد شده توصيه مي شود چون اين کودکان با برخورداري از هوش عادي ممکن است در يک يا چند زمينه يادگيري مانند:

خواندن، نوشتن، هجي کردن، حساب کردن، توجه کردن، و... دچار مشکل شديد باشند، براي کمک به آنان مي بايستي از روش هاي آموزش خاصي استفاده شود. و نيز نبايد فراموش کرد که براي تشخيص اختلاف يادگيري هميشه اجراي آزمون فردي ضروريت دارد.


در پژوهشي که در اصفهان در بررسي نارسانويسي انجام شده معلوم گرديد که شايعترين مشکلات دانش آموزان (%60) تشخيص و درک حروفي است که داراي صداي تقريبا يکسان هستند. مانند (او،و،ز،س) و پس از آن حروفي که داراي تصوير فضاي مشابه هستند. مانند(ب پ ت ث) 

بنيدور (1996) خطاهاي نوشتاري در يادآوري شکل حروفي،هجي کردن اشتباه،مشکل در دست حظ، حذف لغات است.
وظايف مربيان براي حل مشکلات نوشتن


1- يادداشت غلط هاي ديکته 

2- تجزيه و تحليل غلط ها 

3- دسته بندي غلطها

4-تعيين فراواني غلطها

5- طراحي برنامه درمان


آموزش و پرورش يک فرايند طولاني و مستمر است که مي توان گفت که بوجود آورده شکوفايي دانش آموزان است که با ورود به مدرسه آغاز مي شود.

 


منابع : ( آموزش و پرورش تطبيقي )  دكتر احمد آقا زاده 

اختلالات يادگيري – معاونت آموزش و پرورش دوره عمومي 

+ تعداد بازدید : 223 |
نوشته شده توسط رسول در جمعه 9 شهريور 1397 و ساعت 23:19
ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]